Wettelijke kennisgeving

INNOLAB

Marechalstraat 70, 8020 Oostkamp, Belgique

TEL : +32 (0) 9 262 04 00 / +32 (0) 472 48 67 45

Directeur publicatie: Amr CHAMAA

1) VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT HET TERREIN

De toegang tot www.innolab-group.com is gratis. De tarieven voor de toegang tot en het gebruik van het telecommunicatienetwerk zijn
op kosten van elke gebruiker van de site, overeenkomstig de voorwaarden die door hun toegangsleveranciers en telecommunicatie-exploitanten zijn vastgesteld.
Er wordt aan herinnerd dat het feit dat men zich op frauduleuze wijze toegang verschaft tot een computersysteem of erin verblijft, de werking ervan belemmert of verstoort,
het frauduleus invoeren of wijzigen van gegevens uit deze laatste vormen strafbare feiten waarop strafrechtelijke sancties staan.

2) TECHNISCHE INFORMATIE

Er wordt aan herinnerd dat de geheimhouding van correspondentie op internet niet gewaarborgd is en dat het aan elke gebruiker is
alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen die op het internet circuleren.

3) INHOUD VAN DE SITE, VERANTWOORDELIJKHEID VAN INNOLAB

INNOLAB stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site nauwkeurig en actueel is en behoudt zich het recht voor om de inhoud of de presentatie van deze site op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
INNOLAB is niet verantwoordelijk voor enige vertraging, fout of weglating in de inhoud van deze pagina’s of voor enige onderbreking of onbeschikbaarheid van de dienst.
INNOLAB is in dit verband niet aansprakelijk voor welke indirecte schade dan ook. INNOLAB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een beslissing die wordt genomen op basis van informatie op deze site, noch voor het gebruik ervan door derden en wijst in het bijzonder elke verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit de overdracht van vertrouwelijke informatie op het INNOLAB-netwerk om kennis te nemen van de beschikbaarheid van het product of de dienst in kwestie, alsook van de contractuele voorwaarden en tarieven die erop van toepassing zijn.

4) HYPERLINKS

INNOLAB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites waarnaar wordt gelinkt vanaf www.innolab-group.com, in het bijzonder maar niet uitsluitend.

5) PERSOONSGEGEVENS EN COOKIES

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”).
Google Analytics maakt gebruik van cookies, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.
De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien daartoe wettelijk verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen door in uw browser de juiste instellingen te kiezen.
Een dergelijke deactivering kan echter het gebruik van bepaalde functies van deze site verhinderen. Door deze website te gebruiken geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.