ISO 17025

ISO 17025

Certifié COFRAC

COFRAC gecertificeerd

Rapidité d'exécution

Snelheid van uitvoering


Microbiologische analyse van uw digestaten

De agronomische waarde en de regulerende controle (microbiologisch) van het digestaat zijn parameters van deze valorisatie.

De optimale dimensionering van de digestaatterugwinning begint met een gedetailleerde analyse en karakterisering om de beste technische keuze te maken (fasescheiding, strippen, composteren, drogen… of productie van microalgen).

Innolab biedt u de nodige instrumenten (test- en analyseapparatuur, pilots, reactoren) om projectleiders te begeleiden en de kwaliteit van het digestaat uit een bepaald depot te evalueren nog vóór de opstart van de site en tijdens de haalbaarheidsstudie door de werking van de installatie te simuleren.